W dniu 11 grudnia 2020 roku o godz. 10.00 czasu warszawskiego odbyło się  101 posiedzenie Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego światowych Kongresów Górniczych  (IOC WMC) w charakterze telekonferencji na platformie ZOOM. Gospodarzami spotkania  był Narodowy Komitet Organizacyjny Rosji. Miejsce spotkania wyznaczono na 100. posiedzeniu IOC w Arequipie w roku 2019.

Program posiedzenia przewidywał:

PART I    10:00 – 11:30 (Central European Time; Warsaw, Vienna)

Fellowship and Registration – online

(New Members’ sub-committee meeting)

9.30   – 10.00

1. Opening of the meeting and approval of the agenda

    Prof Marek Cała – Chairman of World Mining Congress

10.00 – 10.10

2. Welcome addresses by Russian official/s

    To be determined

10.10 – 10.30
2.1 Vice-Сhairman of the International organizing Committee of the world mining Congress, Director of ICEMR RAS Valery ZAKHAROV  
2.2 Representative of the Ministry of energy of the Russian Federation  
2.3 Deputy Director of the Department of coordination of scientific organizations of the Ministry of science and higher education of the Russian Federation Natalia Ivanovna GOLUBEVA  
2.4 Academician-Secretary of the Department of Earth Sciences of the Russian Academy of Sciences, academician Alexander Olegovich GLIKO  
2.5 President of the Academy of mining Sciences, President of the State geological Museum named after V. I. Vernadsky, Honorary member of the international organizing Committee of the world mining Congress, academician of RAS Yury Nikolaevich MALYSHEV  
3. Country paper – Mining Sector in Russia – present day and
future trends –
To be determined
10.30 – 10.50
3.1 Representative of the Ministry of energy of the Russian Federation “Report”
3.2 President of UK YUGK LLC, Member of the national organizing Committee of the world mining Congress Konstantin Ivanovich STRUKOV
3.3 General Director of the non-Profit partnership „Russian miners” Alexander Petrovich VERZHANSKY

4. Mining in different countries and COVID – 19

Short reports from: Russia, China, India, USA, Turkey, Poland… – any other representatives from NOC willing to present a 5 minute info

10.50-11.30
4.1 General Director of MICROMINE RUSSIA Boris Vladislavovich KURTSEV
4.2 Deputy Director for scientific of the “Yakutniproalmaz” Institute AK ALROSA Igor Vladimirovich ZYRYANOV
Coffee break/ networking 11.30-12.00
PART II 12:00 – 13:30

Report on Mining statistics

Austrian National Committee

12.00-12.20

Report from the activities of the World Mining Congress South-East Asia Centre

Indian IOC/WMC representative

12.20-12.30

Report of on the progress of the preparations for the 26th WMC in Brisbane  – 2023

Australian National Organizing Committee

12.30-12.40

Deciding on time, location and way of the 102nd IOC meeting in 2021

Prof Marek Cała – Chairman of World Mining Congress

12.40-12.50

Report of the Secretary General

Dr Jacek Skiba

12.50-13.00

Report of the Sub-committee for admittance of new members

Prof Leopold Webber

13.00-13.10
Election of 2 auditors 13.10-13.20
Observations by the members, any other business 13.20-13.30
Closing of the meeting 13.30

Posiedzenie otworzył Prezydent IOC Światowych Kongresów Górniczych  prof. Marek Cała z Gabinetu Dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH  w Krakowie.

Fot. 1. Powitanie uczestników przez Prezydenta IOC prof. Marka Całę.

Gospodarze spotkania w Moskwie Przygotowali za pośrednictwem platformy ZOOM  transmisję OnLine z ceremonii powitania w Moskwie oraz przemówień powitalnych wysokich rangą przedstawicieli rosyjskiego przemysłu wydobywczego.

Po przemówieniu powitalnym Przewodniczącego Rosyjskiego Komitetu Narodowego  IOC pana Jurija Sakharowa  przemówili także ze swoich gabinetów przedstawiciele władz Federacji Rosyjskiej oraz przedstawiciele innych instytucji związanych z naukami górniczymi Rosji.

Fot. 2. Prezydium 101. posiedzenia  IOC w Moskwie.

Fot. 3. Przemówienie Przedstawiciela Ministerstwa  Energii  Federacji Rosyjskiej  pana  Anatola  Baristy.

Fot. 4. Przemówienie Dyrektora Departamentu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Federacji Rosyjskiej  pani Natalii  Ivanovny  GOLUBEVOJ.

Fot. 5 Przemówienie Przedstawiciela Rosyjskiej Akademii Nauk, akademika  Alexandra Olegovich GLIKO.

Wszyscy rosyjscy mówcy wyrazili wielkie zadowolenie z decyzji IOC o zorganizowaniu 28 Światowego Kongresu Górniczego w Moskwie – stolicy Federacji  Rosyjskiej. Ze względu na ogólnoświatową pandemię rok odbycia  kongresu w Rosji nie jest jeszcze znany i będzie przedmiotem późniejszych dyskusji po odbyciu się 26 kongresu w Brisbane – Australia (2023).

W dalszej części posiedzenia przedstawiciele Rosyjskiego Komitetu Narodowego zaprezentowali obecny stan przemysłu górniczego w Federacji Rosyjskiej.

 W kolejnym bloku przeanalizowano problem pandemii koronawirusa i jej wpływ na przemysł górniczy na świecie.

Wśród wystąpień –  była  prezentacja z Polski przedstawiona przez Prof. Jerzego Krawczyka z Polskiej Akademii Nauk. Prezentacja ta bazowała na oficjalnych danych z polskiego przemysłu górniczego i wykazała, że zwłaszcza górnictwo podziemne było szczególnie narażone na liczne zakażenia. Powodem były głównie: nieunikniona   bliskość osób  przemieszczających się do pracy  i pracujących razem pod ziemią. Stąd w pewnym okresie pandemii pojawiły się rekordy zakażeń na Górnym Śląsku.

W Polsce z inicjatywy JSW podjęto  badania naukowe nad migracją korona wirusa w powietrzu wentylacyjnym kopalń podziemnych. Całość polskiej prezentacji jest załącznikiem do niniejszego komunikatu.

Do kluczowych decyzji IOC należała sprawa 26 Światowego Kongresu Górniczego zaplanowanego na rok 2021 w Brisbane – Australia. Informacje w tej sprawie przedstawił Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 26 Światowego Kongresu Górniczego  dr Hua Guo. Jak to już ogłoszono wcześniej ze względu na pandemię koronawirusa SARS COV-2  26. Światowy Kongres Górniczy został przeniesiony na rok 2023. Jest to pierwszy przypadek od początku jego historii. Ale pandemia COVID-19 to nowe zjawisko globalne na świecie, które zdemolowało kalendarze i plany wszystkich wielkich imprez, włączając  w to również Letnie Igrzyska Olimpijskie. Japonia przełożyła  je o rok, podobnie wszystkie wielkie wydarzenia gromadzące duże grupy ludzi w jednym miejscu zostały odroczone.

Fot. 6. Wystąpienie dr Hua Guo – Przewodniczącego NOK IOC Australia

Na kolejnym zdjęciu widzimy ramowy program przygotowań do  26 Światowego Kongresu Górniczego.

Fot.7.  Kalendarz przygotowań do 26. Światowego Kongresu Górniczego w Brisbane – Australia.

Bardzo ważnym elementem Kongresu będzie przygotowywany przez IOC Schoolarship Sub-Committee  kierowany przez prof. Piotra Czaję (Polska)  pierwszy w historii kongresów konkurs o nagrodę i medal prof. Krupińskiego rozgrywany pomiędzy młodymi przedstawicielami Komitetów Narodowych. Komitet organizacyjny Kongresu w Australii wprowadził do  jego programu to wydarzenie.

Fot. 8. Program Kongresu i wydarzeń równoległych w tym Konkurs o nagrodę i medal Prof. Krupińskiego.

Sekretarz Generalny IOC dr Jacek Skiba (GIG Katowice) przedstawił informacje o aktualnym stanie IOC WMC. Transmisja również z gabinetu Dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH

Fot. 9. Raport Sekretarza Generalnego IOC WMC dr  Jacka Skiby.

Ważnym elementem była informacja o radykalnej przebudowie Strony Internetowej IOC. Powołano nowy zespół redagujący stronę, któremu będzie przewodził  dr Andrzej Biesiekierski (AGH).

W wykonaniu postanowień 100 posiedzenia IOC WMC w Peru (2019) Zebrani wybrali dwóch przedstawicieli IOC do przeprowadzenia audytu finansowego Komitetu.  Obecnie nadzór nad finansami IOC sprawuje Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego. Do przeprowadzenia audytu zostali jednomyślnie wybrani:

 1. Valery ZAKHAROV – przewodniczący Narodowego Komitetu Organizacyjnego Federacji Rosyjskiej.
 2. Dr Hua Gou – przewodniczący Narodowego Komitetu Organizacyjnego Australii.

W końcowej fazie spotkania ustalono, że:

 1. posiedzenie IOC WMC odbędzie się w pierwszym kwartale roku 2021 w Krakowie i będzie poświęcone głównie wyborom Prezydenta I Prezydium IOC na następną kadencję 2021‑2024.
 2. posiedzenie IOC odbędzie się w roku 2022 w Mongolii.
 3. Sprawa 27 Światowego Kongresu Górniczego w Peru będzie przedmiotem ustaleń kolejnych posiedzeń IOC.

W ramach wolnych wniosków przewodniczący polskiej delegacji I jednocześnie przewodniczący IOC Scholarship Subcommittee – prof. Piotr Czaja podziękował Australijskiemu Komitetowi Organizacyjnemu za wprowadzenie do program 26. Światowego Kongresu Górniczego Konkursu o nagrodę i medal Prof. Krupińskiego.

Na zakończenie posiedzenia życzenia Wesołych Świąt złożył wszystkim prof. Marek Cała. Podobnie dziękując za spotkanie życzenia dobrego Nowego Roku złożyli sobie wzajemnie wszyscy uczestnicy posiedzenia.

Według uczestników było  to bardzo dobre spotkanie – po raz pierwszy od 62 lat działania IOC poprowadzone zdalnie za pośrednictwem łączności Internetowej. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni mimo iż u każdego z nich były to bardzo dziwne godziny spotkania.  Rozpoczęło się ono:

 • W Krakowie (Polska) 10.00
 • we Wschodniej Australii (Brisbane) –     19.00
 • w Japonii (Tokio) 17.00
 • w Chinach (Pekin)                                16.00
 • w Indiach (N. Delhi)                                     14.30
 • w Rosji (Moskwa) 12.00
 • w Kolumbii I Peru (Bogota, Lima)            4.00

Nikomu z uczestników takie dziwne godziny pracy na szczęście nie przeszkadzały.
To też piękne doświadczenie dla członków IOC WMC.

Do zobaczenia w Krakowie w 2021 r.

Materiał opracował:

Piotr Czaja

Przewodniczący Polskiego Komitetu Światowego Kongresu Górniczego