Światowy Kongres Górniczy

Inicjatorem Światowego Kongresu Górniczego  (The World Mining Congress – WMC) był polski naukowiec i inżynier górnik prof. Bolesław Krupiński. Zorganizował on w 1958 roku w Warszawie pierwszy Światowy Kongres Górniczy. Prof. Krupiński był przewodniczącym Światowego Kongresu Górniczego do 1972 roku.

Światowy Kongres Górniczy jest organizacją afiliowaną przez ONZ. Działa w sposób ciągły przez sekretariat mający swoją siedzibę w Polsce.

PRZEWODNICZĄCY ŚWIATOWEGO KONGRESU GÓRNICZEGO:

prof. dr hab. inż. Marek CAŁA

SEKRETARZ GENERALNY ŚWIATOWEGO KONGRESU GÓRNICZEGO:

mgr inż. Jacek SKIBA
Telefon: +48 32 324 66 03
Fax: +48 32 202 87 45

ADRES SEKRETARIATU ŚWIATOWEGO KONGRESU GÓRNICZEGO:

Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1
40-166 Katowice
Polska
e-mail: wmc@gig.katowice.pl