Władze

PREZES:

prof. dr hab. inż. Piotr CZAJA

e-mail: czajap@agh.edu.pl

CZŁONKOWIE:

prof. dr hab. inż. Piotr STRZAŁKOWSKI

dr inż. Jacek SKIBA

mgr inż. Andrzej NIECHWIEJ

SEKRETARZ:

dr hab. inż. Tomasz NIEDOBA

Komisja rewizyjna

Mgr inż. Stanisław GAJOS

Mgr inż. Andrzej KATULSKI

Dr inż. Piotr WOJTAS

Deklaracje członkowskie

Deklaracja członka zwyczajnego – pobierz tutaj

Deklaracja członka wspierającego – pobierz tutaj

Składki członkowskie

Decyzja Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polskiego Komitetu Światowego Kongresu Górniczego z siedzibą w Krakowie odbytego w dniu 23.11.2011 r. w sprawie wysokości składek członkowskich w Stowarzyszeniu – pobierz tutaj

  1. Składka roczna członka wspierającego wynosi:

  2. dla firm zatrudniających ponad 500 osób – składka członkowska roczna 5000 zł.

  3. dla firm zatrudniających od 200 do 500 osób – składka członkowska roczna 2500 zł.

  4. dla firm zatrudniających poniżej 200 osób – składka członkowska roczna według indywidualnych ustaleń, jednak nie mniejsza niż 1000 zł.

  5. Składka członka indywidualnego wynosi 100 zł/rok

  6. Emeryci są zwolnieni z płacenia składek członkowskich

Wszystkie należności na rzecz Stowarzyszenia należy wpłacać na rachunek bankowy:

Nr: 59 1240 1431 1111 0010 4133 0721

Kontakt

Stowarzyszenie
Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego

prof. dr hab. inż. Piotr CZAJA

e-mail: czajap@agh.edu.pl

dr hab. inż. Tomasz NIEDOBA

e-mail: tniedoba@agh.edu.pl
tel. 12 617-20-56

Paw. A-1 pok. 7 (parter)
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

KRS: 0000034794

REGON: 276708370

NIP: 634-23-91-840

Nr rachunku bankowego: 59 1240 1431 1111 0010 4133 0721