Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem za rok 2019.