PROTOKÓŁ z poszerzonego posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Polskiego Komitetu Światowego Kongresu Górniczego odbytego w dniu 10.06.2022 r. w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach.